Jak uzyskać samo-motywację do działania

Motywacja do działa to klucz do sukcesu. Gdyby każdy był w stanie rozwijać się przez praktykę to mielibyśmy samych mistrzów. Problem w tym, że ludzie łatwo się demotywują. Sabotują swoje działania nieodpowiednim myśleniem, które wpędza ich w poczucie braku rozwoju i beznadziei. Wiele osób przestaje działać, zaczepiać dziewczyny, próbować, bo uważają to za stratę czasu. Za dużo pracy ich kosztuje rozwój. Nagrałem film w którym zdradzam tylko jedną zmianę w myśleniu, która pomoże Ci zachować samo motywację do działania. Zapraszam: