Przygotowanie

Moduł 1 Jak Sprawić By Nie Umiała Odmówić Filmy
Sekcja 1 Przygotowanie  
Sekcja 2 Kierunek  
Sekcja 3 Masaż siedzący  
Sekcja 4 Masaż leżący  
Sekcja 5 Kalibracja  
Sekcja 6 Oporne przypadki  
Sekcja 7 Opór